Rólunk röviden

Rólunk röviden

ROHU-14 – The Nature Corner: természeti értékek két ország szegletében

Cím: „A természeti értékek megőrzése, védelme és népszerűsítése Nagyszalonta-Békéscsaba határmenti térségben, ROHU-14 – The Nature Corner”

Támogató: az Európai Unió az Európai Regionális Fejlesztési Alap által, Románia és Magyarország Kormánya támogatásával az Interreg V-A Románia-Magyarország program keretében, melynek célja a határon átnyúló együttműködés a közös értékek és források hatékony védelme és felhasználása céljából.

Időtartam: 54 hónap (elindítás időpontja: 2018. március 1. - teljesítés időpontja: 2022. augusztus 31.).

Összköltség: 2 997 387,86 euró – Amelyből ERFA: 2 547 779,68 euró.

Partnerek: A projekt egy határon átnyúló köz- és magánszféra közötti partnerségen alapul, melynek területe a közös természeti örökség megőrzése és népszerűsítése

Célkitűzés: a Nagyszalonta – Békés határ menti térség közös természeti örökségének fenntartható kiaknázása, a természeti örökség természetvédelmi helyzetének fejlesztése és a természeti értékek integrált népszerűsítése révén.

Fő tevékenységek:

  • Természetvédelem: a fizikai korlátok eltávolítása a túzok életteréből (6 km-es szakaszon föld alatt kerülnek elvezetésre a középfeszültségű elektromos vezetékek), a túzok természetes ragadozói létszámának csökkentése (költés idején), a Natura 2000 terület ökológiai rendezése.
  • Nevelés és tájékoztatás: helyi értékeket népszerűsítő tevékenységek különböző célcsoportok részére (pedagógusok, gyermekek, mezőgazdasági termelők, helyi lakosság), tapasztalatcsere folytatása szakértőkkel.
  • Turizmus: turisztikai információs központok építése és fejlesztése Nagyszalontán és Békésen, tematikus ösvény kiépítése, megfigyelőhely létesítése és felszerelése túzok és egyéb fajok figyelésére.