Partnerek

Nagyszalonta és Békés hasonló problémákkal küszködik, ezek megoldása pedig a közigazgatás felelőssége, miközben a nem kormányzati szervezetek hozzáadott értéket tudnak nyújtani, mivel környezetvédelmi kérdésekben megfelelő tapasztalattal rendelkeznek. A köz- és magánszférát átfedő együttműködés a négy entitás közötti határon átnyúló megközelítésen alapszik, amely integrált, konstruktív és fenntartható megoldásokat vet fel egy nagyjelentőségű problémára, a természeti örökség védelmére a Nagyszalonta-Békés határon átnyúló térségben.
 
Nagyszalonta
Megyei Jogú Város
 
Nagyszalonta Megyei Jogú Város gazdag tapasztalattal rendelkezik a nemzeti és nemzetközi forrásból finanszírozott projektek megvalósítása terén, amelyekben a közösségre nézve jó eredmények születtek. A legjobb eredményeket a HURO 2007-2013 programmal érték el, ezen belül kiemelten – a kísérleti projektnek is tekintett – CoolTourA (HURO / 0901/192 / 2.1.3) projekttel, de több eltérő célkitűzésű projekttel is, mint a határon átnyúló kerékpárút építéséről, a csatornarendszer fejlesztéséről, a vészhelyzetek megelőzéséről szóló projektek. A jelen projektben Nagyszalonta a Vezető Partner szerepét vállalja, és a projekt általános megvalósításáról felel, valamint a környék helyi értékeinek megőrzését célzó beruházások megvalósulásáról is.

 

 

Milvus Transilvania Vest
Egyesület 

A Milvus Csoport nagyváradi székhelyű fiókcsoportja már több mint tíz éve foglalkozik a nagyszalontai túzokállomány kutatásával és védelmével. A projekt tevékenységei közül megemlítjük: túzok monitoring, védelmi javaslatcsomag kidolgozása a nagyszalontai túzokállomány védelmének érdekében, kommunikáció és tudatformálás (képzés pedagógusoknak a túzokról és egyéb helyi védett értékekről, természetvédelmi vetélkedő szervezése az I-VIII osztályos tanulók számára, találkozók a helyi állattartókkal és gazdálkodókkal, tapasztalatcsere más szakértőkkel). Ezen kívül szakmai tanácsadással segítjük a projektvezető kedvezményezettet, a Nagyszalontai Önkormányzatot különböző projekttevékenységeik során, úgy mint a túzokok életterét beszűkítő, 6 km hosszú középfeszültségű légvezeték lecserélése földkábelre, a túzokok természetes ragadozóinak gyérítése, az épülő látogatóközpont szakmai tartalommal való feltöltése a nagyszalontai természeti értékekről, valamint egy tematikus tanösvény kialakítása.

 

Békés Város
Önkormányzata

 

Békés város földrajzi fekvéséből adódó környezeti-természeti adottságai az Országos Területrendezési Terv övezeti besorolása alapján jól szintetizálható. A város területén háromféle ökológiai szempontból értékes övezet található: A Kettős-Körös, az Élővíz-csatorna a településtől délre fekvő szakasza, mely védett természeti terület, és a Békéstől nyugatra fekvő területek, mely szintén védett természeti terület. Békés fekvését és adottságait leginkább természeti környezete, a Körösök határozzák meg, melyek mind a vízi turizmus, mind a horgászat szempontjából csábító úti célok. Kishajókikötőnk és a mellette fekvő Dánfoki Üdülőközpont komoly lehetőségeket rejt az egyre népszerűbb vízi turizmus terén. Békés Város Önkormányzata elkötelezett a településfejlesztés, településrendezés magas színvonalú megvalósításában, melyet az elmúlt évek beruházásai, fejlesztései is bizonyítanak. Jelen pályázatban megvalósuló turisztikai szolgáltatásfejlesztés az önkormányzat számos ellátandó feladatával áll közvetlen összefüggésben, kapcsolatban, úgy mint a településfejlesztés, az épített- és természeti környezet védelme, közreműködés a foglalkoztatás megoldásában.

 

Körösök Völgye
Natúrpark Egyesület

 

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület a földrajzilag is jól lehatárolható Körösök Völgye térség ökoturisztikai fejlesztésének, a környezet-és természetvédelmi programok koordinált megvalósításának érdekében jött létre 2002-ben. Jelenleg 11 önkormányzat és 7 civil szervezet alkotja az Egyesület tagságát. A tagönkormányzatok támogatásának, az uniós források hatékony felhasználásának, illetve a munkaszervezet munkájának köszönhetően az Egyesület a térségben a terület- és vidékfejlesztés, az aktív – és ökoturizmus, valamint a „zöld” szemléletformálás és a környezeti nevelés zászlóvivőjévé vált. A szervezetnél folyó tevékenységek egyik kiemelkedő eredménye, hogy az Egyesület 2015 áprilisában ünnepélyes keretek között – az országban kilencedikként – megkapta a hivatalos natúrparki minősítést.