A túzok Romániában

Időbeli visszatekintés, a túzok helyzetéről a mai Románia területén.

2023

Napjainkban

Napjainkban

Tizenhat év terepmegfigyelései erősítik meg, hogy a Bihar megyei Nagyszalonta környékén létezik egy román-magyar határon átnyúló populáció (40-50 egyed).

1998

A ’90-es évek

Kihalt fajnak tekintik Romániában.

A ’90-es évek

1988

Az ország területén

Az ország területén

csupán 48 példányra becsülik az állományt az 1988-as vadászati feljegyzések.

1979

Körülbelül 200 példány

él a Kőrösök vidéken, a Bánságban és a Román-alföldön.

Körülbelül 200 példány

1948

Az állomosítás és a kommunista időszak kezdete

Sok gyep beszántásra kerül, mezőgazdasági területté változik. A túzok természetes élőhelyei veszélybe kerültek. A ’60-as években, 2300 egyedre becsülik az állományt.

1940

A mezőgazdaság gépesítése

Túzok állományunk folyamatosan csökken.

1938

740 túzokot mészárolnak le

740 túzokot mészárolnak le

telén, ország különböző részein a parasztok agyonverik a túzokokat, miután a heves esőzések után a víz ráfagyott a tollaikra és röpképtelenekké váltak.

1930

Törvényt hoznak Romániában

a természeti értékek védelméről, amelyben a legritkább és legkülönlegesebb állat és növényfajokat védetté nyilvánítják. A túzok is közéjük tartozik.

1921

Agrár reform

A nagybirtokokat felszámolják, szétosztják a parasztok között. A több, kisebb tulajdonossal jelentősen megnő a zavarás a földeken, amelyre a túzok különösen érzékeny, ezért állománya drasztikusan csökken.

XX. század

Min. 5.000 példány

a század elején. Jelentős állománycsökkenés Bánságban, Dobrudzsában, Román alföldön. A faj eltűnt az Erdélyi-medencéből.

Min. 5.000 példány

XIX. század

Stabil populációk

Stabil populációk

a Bánságban, a Kőrösök-vidékén, az Erdélyi-medencében, a Román alföldön, Dobrudzsában és Moldva néhány részén

XVIII század

1705

Dimitrie Cantemir a túzokot „közönséges faj”-nak nevezi Moldvában.

1705

XVI század

1522

1522

Zápolya János erdélyi fejedelem tiszteletére egy Barcaságban tartott ünnepségen túzok húst szolgálnak fel. Bizonyíték a faj jelenlétéről a Bánságban is.

6000-4000 i.e.

Neolitikus tárgyak

A Tisza vidékén és nagyváradi Szálka-domb környékén végzett régészeti ásatások során, túzok csontból készült tárgyak kerültek elő.

Neolitikus tárgyak