Rețeaua de arii protejate Natura 2000

Rețeaua de arii protejate Natura 2000

2 mai 2018

Quote icon

Scopul fundamental este de a asigura menținerea pe termen lung a speciilor periclitate, a habitatelor naturale amenințate de dispariție și conservarea biodiversității.

Natura 2000 este un tip de arie protejată înființată de Uniunea Europeană în anul 1992 pe baza Directivei Păsări și a Directivei Habitate, o piatră de temelie a politicii UE de conservare a naturii.

Rețeaua Natura 2000 reprezintă cel mai important instrument pentru oprirea declinului biodiversității europene. Astfel, ea asigură menținerea acelor sisteme naturale care stau la baza dezvoltării economice și sociale. Oferă șanse pentru dezvoltarea rurală în armonie cu natură, deoarece fără susținerea comunităților locale, protecția naturii este imposibilă.

La definirea acestor situri nu s-a plecat de la ideea unei protecții stricte, care să interzică activitatea umană. Dimpotrivă, în numeroase situri Natura 2000 activitățile umane de gospodărire a resurselor naturale pot și au continuat. În multe cazuri supraviețuirea până în prezent a habitatelor și a speciilor din siturile Natura 2000 se datorează în special tehnicilor agricole tradiționale folosite. Se caută acele soluții care în așa fel reglementează activitățile umane încât daunele acestora asupra naturii să fie reduse la minimum.

Rețeaua Natura 2000 se compune din două tipuri de arii protejate:

SCI (Sites of Community Importance Situri de importanţă comunitară), se desemnează fie pentru protecţia habitatelor naturale (231 de tipuri de habitate), fie pentru protecţia diferitelor specii (există peste 800 de specii prioritare).

SPA (Special Protection Areas Arii de protecţie specială avifaunistică), desemnate pentru protecţia a peste 200 de specii de păsări. Păsările au primit un rol mai important în desemnarea ariilor Natura 2000, deoarece protejarea acestora contribuie la protejarea multor altor specii de viețuitoare (efect de umbrelă).

Totalitatea acestor arii formează reţeaua Natura 2000, care pune accent pe speciile şi habitatele de interes european, a căror protecție se realizează prin măsuri specifice.

Ariile protejate Natura 2000 din UE şi din România pot fi vizualizate aici.


  • Textul face parte din ghidul „Misterioasa dropie” și poate fi citit integral aici.
  • Autori: Kelemen Katalin, Nagy Attila și Papp Judith (Grupul Milvus)