Parteneri

Cooperarea dintre municipalități (Salonta, din România, respectiv Békés, din Ungaria) și organizații neguvernamentale (Milvus Transilvania Vest, România și Körösök Völgye Natúrpark, Ungaria) reprezintă temelia proiectului nostru. Cele două orașe, Salonta și Békés, se confruntă cu probleme similare, administrațiile publice fiind responsabile de soluționarea acestora, în timp ce ONG-urile aduc valoare adăugată, având experiența necesară în problemele ce vizează protecția și conservarea naturii. Parteneriatul public-privat dintre cele patru entități se bazează pe o abordare transfrontalieră, propunând o soluție integrată, constructivă și durabilă la o problemă critică, și anume protecția patrimoniului natural al zonei transfrontaliere Salonta-Békés.
 
Municipiul Salonta
 
Municipiul Salonta are o experiență bogată în ceea ce privește implementarea de proiecte cu finanțare din surse naționale și internaționale, cu rezultate bune pentru comunitate. Cele mai bune rezultate au fost obținute în cadrul programului HURO 2007-2013, în special prin proiectul CoolTourA (HURO / 0901/192 / 2.1.3), care a fost considerat un proiect pilot, dar și prin alte proiecte cu diferite obiective: de la construirea unei piste de biciclete transfrontaliere, la dezvoltarea sistemului de canalizare sau la prevenirea situațiilor de urgențe. În acest proiect, municipiul Salonta își va asuma rolul de Partener Lider și va fi responsabil pentru implementarea generală a proiectului și, de asemenea, pentru realizarea unor investiții în conservarea valorilor locale din zonă.
 
 
 
 
Asociația Milvus
Transilvania Vest

Filiala din Oradea a Asociației Grupul Milvus cercetează și protejează populația de dropii din zona Salonta de peste 10 ani. Activități vizate în cadrul proiectului: monitorizarea dropieielaborarea unor propuneri în vederea conservării populației de dropii, comunicare și conștientizare (seminarii pentru învățători și profesori despre dropia și alte valori naturale locale, concurs de ecologie destinat elevilor din clasele I-VIII, întâlniri cu fermieri și crescători de animale, schimburi de experiență cu alți specialiști), consultanță de specialitate oferită liderului de proiect, Primăria Salonta, pentru eliminarea barierelor fizice din habitatul dropiilor și înlocuirea unei linii aeriene de medie tensiune cu linie subterană, reducerea numărului de prădători naturali ai dropiei, dotarea cu suport informațional a centrului turistic cu privire la patrimoniul natural al Salontei, dar și pentru realizarea unui traseu tematic.


 

 

Orașul Békés

 

Valorile naturale ale orașului Békés rezultă din așezarea sa geografică și se pot sintetiza cu ușurință pe baza Planului de amenajare a teritoriului național maghiar. Există trei zone valoroase din punct de vedere ecologic: Kettős-Körös, porțiunea Canalului Élővíz aflată la sud de oraș, care este o zonă protejată, și zona situată la vest de Békés, care este de asemenea o zonă protejată. Locația și caracteristicile orașului Békés sunt determinate în principal de mediul său natural, de râurile Körös, care sunt destinații atractive din perpectiva turismului acavtic, inclusiv pentru pescuit. Micul port și zona Dánfok, de lângă acesta, oferă oportunități excelente pentru turismul acvatic care începe să fie din ce în ce mai popular. Așa cum reiese din investițiile și evoluția Orașului Békés din ultimii ani, se pune accent pe menținerea calității în gestionarea și dezvoltarea localității. Diversificarea serviciilor turistice prin intermediul acestui proiect este direct legată de multiplele sarcini ale administrației locale, cum ar fi dezvoltarea așezării, protejarea mediului natural și construit și ocuparea forței de muncă.

 

 

Asociația Körösök
Völgye Natúrpark

Asociația Körösök Völgye Natúrpark a fost înființată în anul 2002, cu scopul dezvoltării ecoturistice și implementării coordonate ale programelor pentru protecția mediului și conservarea naturii din regiunea Körösök Völgye, regiune bine definită din punct de vedere geografic. În prezent 11 administrații locale și 7 organizații civile fac parte din Asociație. Datorită sprijinului administrațiilor locale membre, a utilizării eficente a fondurilor europene și a muncii depuse de către organizație, Asociația a devenit promotorul dezvoltării teritoriale și rurale, a turismului activ și ecoturismului, precum și a sensibilizării și educației de mediu. Una dintre realizările deosebite ale activităților desfășurate de către organizație este faptul că în aprilie 2015 Asociația a primit certificarea de parc national – fiind al nouălea din țară.  Pe lângă întocmirea și gestionarea proiectelor naționale și transfrontaliere, Asociația administrează și Centrul pentru Vizitatori Körösök Völgye, situat în Békéscsaba, în mijlocul parcului pitoresc Széchenyi. În anul 2007 clădirea a fost renovată în întregime, noua înfățișare fiind întregită și de un nou conținut: a devenit baza diverselor initiative ecologice și de conservare a naturii, a mobilizării culturale și ale programelor turistice.