Dropia în România

O perspectivă cronologică asupra situației dropiei în spațiul României de azi.

2023

Zilele noastre

Zilele noastre

Observațiile de pe teren din ultimii 16 ani ne confirmă existența unei populații transfrontaliere (cca 40-50 de exemplare) în zona Salontei (Bihor)

1998

După anii 1990

este considerată specie dispărută din România

După anii 1990

1988

În jur de 48 de exemplare

În jur de 48 de exemplare

în toată țara, conform evidențelor fondurilor de vânătoare din 1988

1979

În jur de 200 de exemplare

în Crișana, Banat și Câmpia Română.

În jur de 200 de exemplare

1948

Naționalizarea și începutul perioadei comuniste

foarte multe pajiști sunt arate și transformate în terenuri agricole. Habitatele naturale ale dropiei sunt compromise. În anii 1960, aprox. 2.300 exemplare

1940

mecanizarea agriculturii

Populația de dropii din țară este într-o continuă scădere

1938

740 de dropii sunt masacrate

740 de dropii sunt masacrate

în mai multe zone ale țării. Iarna, dropiile cu penele înghețate sunt bătute cu bâtele de către țărani.

1930

Legea pentru protecția monumentelor naturii

din România, prin intermediul căreia cele mai rare şi valoroase specii de animale şi plante sunt declarate monumente ale naturii. Dropia este una dintre ele.

1921

Reforma agrară

Marile latifundii sunt fărâmițate și țăranii sunt împroprietăriți. Prezența omului, la care dropia e atât de sensibilă, se intensifică, iar populațiile de dropii scad în mod drastic.

Secolul XX

Scăderi semnificative

în Banat, Dobrogea și Câmpia Română. Specia dispare din Podișul Transilvaniei. Min. 5.000 exemplare la început de secol

Scăderi semnificative

Secolul XIX

Populații stabile

Populații stabile

în Banat, Crișana, Podișul Transilvaniei, Câmpia Română, Dobrogea și în câteva locuri din Moldova

Secolul XVIII

1705

Dimitrie Cantemir precizează că dropia este o "specie comună" în Moldova.

1705

Secolul XVI

1522

1522

La un ospăţ al voievodului Transilvaniei, Ioan I Zápolya, în zona Ţării Bârsei, se servește carne de dropie. Dovezi ale prezenței speciei și în Câmpia Banatului.

6000-4000 î.e.n

Artefacte din Neolitic

confecționate din oase de dropie și probabil folosite ca și unelte, descoperite în urma săpăturilor arheologice în Câmpia Tisei și la Salca-Oradea.

Artefacte din Neolitic