Cuibul Dropiei - mai aproape de valorile naturale

Quote icon

21 iunie 2019

Centrul care va fi construit la Salonta va oferi localnicilor și turiștilor informații despre valorile naturale locale, speciile care trăiesc în zonă și cum pot fi ele protejate.

Cuibul Dropiei - mai aproape de valorile naturale

O parte din teritoriul administrativ al Municipiului Salonta este inclus în reţeaua Natura 2000 - Pescăria Cefa–Pădurea Rădvani, o arie avifaunistică de importanţă deosebită. Una dintre cele mai importante  valori ale acestui sit este dropia (Otis tarda), a cărei ultime populaţii viabile din România (aproximativ 50 de exemplare) se află aici. Cele mai importante arii de reproducere, cuibărire şi iernat se află pe teritoriul Salontei (întinzându-se până la limitele ariei protejate). De asemenea, luncile care se întind în sudul Salontei reprezintă arii de cuibărit şi hrănit pentru eretele sur (Circus pygargus), sfrânciocul cu frunte neagră  (Lanius minor) şi dumbrăveanca (Coracias garrulus), dar şi aria de hrănire pentru eretele vânăt (Circus cyaneus).

Cuibul Dropiei Tuzok feszek Salonta Romania conservare dropia dropii

Scopul Centrului Dropia este promovarea patrimoniului natural. Centrul va oferi atât localnicilor, cât și turiștilor informații despre valorile naturale locale, speciile care trăiesc în zonă și cum pot fi ele protejate. Clădirea va fi construită în zona sud-vestică a oraşului Salonta, la ieşirea spre Arad şi Ungaria.

Aici, vor fi organizate programe educaţionale şi ştiinţifice pe tot parcursul anului atât în interior, cât şi în aer liber: diverse activităţi pentru copii, turişti etc.; expoziţii permanente şi temporare, prezentări, ateliere, conferinţe ştiinţifice, programe de educaţie ecologică etc. În acest scop s-a prevăzut o structură modulară, adaptabilă la tot felul de activităţi, fiind un spaţiu eliptic deschis, „cuprins” de o rampă care va defini spaţii complementare funcţiei principale.

Sensibilizarea şi educaţia în materie de natură vor fi scopurile principale ale centrului, completate de celelalte măsuri puse în practică de Primăria Salonta pentru conservarea speciilor locale (pentru evitarea coliziunii păsărilor de talie mare, se vor îngropa 6 km de linie de medie tensiune, asigurând astfel şi mărirea habitatului lor natural; se vor instala capcane pentru prădători şi se va asigura gestionarea animalelor fără stăpân).

Centrul va oferi oportunităţi speciale pentru petrecerea timpului liber şi delectarea în valorile naturale locale. Pe lângă spaţiile pentru relaxare şi locul de joacă din cadrul centrului, vizitatorii vor putea pedala de-a lungul traseelor tematice şi al lacului eutrofic ce va fi reabilitat, până la turnul de observare, situat în mijlocul câmpului, de unde vor putea observa păsări sau admira împrejurimile.

Lacul cu stuf de la Salonta este o zonă umedă de origine naturală cu vegetaţie de mlaștină eutrofă cu ierburi înalte (Pop, 1968). Pe baza hărţilor vechi existente, acest lac s-a format în lunca Culișerului, pe una dintre văile înmlăștinite ale zonei, Nádas-ér, de unde se trage și denumirea actuală (nádas = cu stuf). Lacul eutrofic, parte din aria protejată Natura 2000, va fi reabilitat ecologic, pentru a asigura supravieţuirea şi conservarea unor specii de peşti ale căror habitate au fost distruse şi ale căror populaţii sunt în continuă scădere din cauza intervenţiilor umane. Se vor inventaria speciile de plante, herpetofauna, ihtiofauna și ornitofauna din perimetrul lacului care urmează a fi amenajat, iar starea acestora va fi monitorizată permanent pe parcursul procesului de reabilitare. Pe urmă, se vor amenaja peninsule verzi şi zone abundente cu stuf peste care se va realiza un pod de lemn.

Traseele tematice vor fi dezvoltate pornind de la activele naturale locale din zona Salonta-Békéscsaba (dropia şi alte specii, habitate, peisajul şi stilul specific de viaţă rurală – tănearul (magh. tanyavilág), habitatele și specii acvatice, de luncă și silvostepă, siturile Natura 2000). Se vor dezvolta două trasee cu ajutorul partenerului de proiect, Asociaţia Milvus Transilvania Vest, iar vizitatorii vor fi încurajaţi să exploreze zona pe aceste trasee:

  • - în zona centrală – de-a lungul pistei pentru biciclete nou realizate,
  • - de-a lungul pistei pentru biciclete deja existente între Salonta-Békéscsaba.

Concepţia unui astfel de proiect este inovatoare în această parte a României, deoarece porneşte de la o dezvoltare în materie de îngrijire specializată a naturii, îmbinată cu unităţi construite modern; aceasta ar putea servi drept model de bune practici, care pot fi reproduse şi adaptate şi în alte regiuni cu specii periclitate.

Primăria Salonta

Grupul Milvus