Despre noi

Despre noi

ROHU-14 – The Nature Corner: valori naturale în două colțuri de țară

Nume: "Conservarea, protejarea și promovarea valorilor naturale din zona transfrontalieră Salonta – Békéscsaba, ROHU-14 – The Nature Corner"

Finanțator: Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, cu sprijinul Guvernului României și al Ungariei, prin Programul Interreg V-A România-Ungaria, ce are ca scop cooperarea transfrontalieră pentru protejarea şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi a resurselor.

Durata: 54 luni (data lansării: 1 martie 2018 - data finalizării: 31.08.2022)

Buget: 2 997 387.86 euro - din care FEDR: 2 547 779.68 euro

Parteneri: Proiectul se bazează pe un parteneriat transfrontalier public-privat în domeniul conservării și promovării patrimoniului natural comun.

Scop: utilizarea sustenabilă a patrimoniului natural comun în zona transfrontalieră Salonta-Békés, prin îmbunătățirea stării de conservare a patrimoniului natural și prin promovarea valorilor naturale într-un mod integrat.

Principalele activități:

  • Conservarea naturii: eliminarea barierelor fizice din habitatul dropiilor (vor fi îngropate 6 km de linie de medie tensiune), reducerea numărului de prădători naturali ai dropiilor (în perioada de cuibărit), reamenajarea ecologică a unor zone Natura 2000 din arealul Salonta - Békés
  • Educație și conștientizare: promovarea valorilor locale prin activități pentru diverse grupuri-țintă (cadre didactice, copii, fermieri, populația locală), schimburi de experiențe cu alți specialiști
  • Turism: construcția și dezvoltarea unor centre de informare turistică atât la Salonta cât și la Békés, dezvoltarea de trasee tematice, construcția și dotarea unui punct de observare a dropiilor și a altor specii la Salonta.