Frequently asked questions

Dropia are origini în Africa și a apărut în Europa de peste 50 milioane de ani. E o specie periclitată pe plan mondial și totodată cea mai mare pasăre zburătoare din Europa.

Test 2gb

Proiectului ROHU-14 este un proiect implementat de Municipiul Salonta în parteneriat cu Asociația Milvus Transilvania Vest din România și Asociația Körösök Völgye Natúrpark, precum și Orașul Békés din Ungaria.

Proiectul ROHU-14 este finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, și cu sprijinul guvernelor celor două state, România și Ungaria, în cadrul primului Apel de proiecte al Programului Interreg V-A România-Ungaria - Axa Prioritară 1: Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor - Prioritatea de investiţii 6/c, Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. Programul Interreg V-A România-Ungaria (http://interreg-rohu.eu) este destinat finanţării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniţei şi care necesită o abordare comună, precum şi soluţii inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Buget total al proiectului este de 2 997 387.86 euro, din care 85%, adică 2 547 779.68 euro reprezintă FEDR. 13% respectiv 10% reprezintă finanțarea din partea Guvernului României, respective al Ungariei, iar 2% respectiv 5% co-finanțarea partenerilor. Bugetele totale / parteneri de proiect: Municipiul Salonta: € 1 758 800.00 Asociația Körösök Völgye Natúrpark: € 200 000.00 Asociația Milvus Transilvania Vest: € 193 975.00 Orașul Békés: € 844 612.86

Perioada de implementare a proiectului ROHU-14 este 1 martie 2018 – 31 august 2020 (30 luni).

Obiectivul general principal al proiectului este utilizarea sustenabilă a patrimoniului natural comun în zona transfrontalieră Salonta-Békés, prin îmbunătățirea stării de conservare a patrimoniului natural de 1519.41 ha și prin promovarea valorilor naturale într-un mod integrat. Soluțiile propuse pentru problemele identificate și resursele atribuite vor contribui la îmbunătățirea condiției actuale a valorilor naturale locale (1519.41 ha) și la promovarea acestora în beneficiul comunității zonei Salonta-Békés și al turiștilor (647556 persoane).

Activitățile principale ale proiectului sunt: • conservarea valorilor naturale, prin eliminarea barierelor fizice din teritoriul dropiilor (împământenirea liniilor de medie tensiune din zonă), prin reducerea numărului de prădători naturali ai dropiilor, dar și prin reamenajarea ecologică a zonei Natura 2000 - lac eutrof • construcția și dezvoltarea unor Centre de informare turistică, în Salonta și Békés • construcția și dotarea unui punct de observare a dropiilor • dezvoltarea unor trasee tematice și construcția unei piste de biciclete • restaurarea ecologică a unor zone de importanță locală • evenimente de informare și instruire, conștientizare • schimb de experiențe • marketing Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt următoarele: • Sprijinirea unei suprafațe de 985.32 ha de habitate în Salonta, pentru atingerea unei stări de conservare mai bune • Sprijinirea unei suprafațe de 534.09 ha de habitate în Békés, pentru atingerea unei stări de conservare mai bune • O creștere numărului de vizite la siturile sprijinite de patrimoniu natural din zona Salonta-Békés cu 6355.

The main results of the project are: - 985.32 ha Area of habitats supported in Salonta for a better conservation status. - 534.09 ha Area of habitats supported in Békés for a better conservation status - An increase of more than 6500 visitors in the Salonta-Bekés area, including at supported natural heritage sites (Details in the Infographic - downloadable from the Publications section)